Informatie over Rhevak

Rhevak is een kindervakantiedorp in Rheden dat al bestaat sinds 1968! Samen met je vriendjes en/of vriendinnetjes bouw je een eigen hut en zijn er allerlei activiteiten te doen. Door de week word je meegenomen in het verhaal van Rhevak. Je kunt deelnemen aan leuke sport- en spelactiviteiten, knutselen in de knutseltent, van de kabelbaan gaan, zwemmen en spetteren in het zwembad, klimmen op de klimmuur, rondlopen op de Rhevakmarkt en nog veel meer!

Voor wie?

Rhevak is voor kinderen die in het schooljaar 2023/2024 in groep 2 t/m 8 van de basisschool hebben gezeten, 6 jaar of ouder zijn en uit Rheden of de Steeg komen.

Wanneer?

Rhevak is in de 5e week van de zomervakantie. Het begint op maandag 5 augustus 2024 en eindigt op vrijdag 9 augustus 2024. De kinderen zijn dagelijks van 09.00 uur tot 16.00 uur welkom, en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 en ’s avonds tijdens de afsluiting.

Hoe kun je meedoen?

  • Rhevak kost €25,00 voor een hele week.
  • Om mee te kunnen doen met Rhevak moet je je van tevoren inschrijven via onze ticketshop.
  • Bent u in het bezit van een geldige Gelrepas? Dan ontvangt u korting, zorg voor een kopie van de Gelrepas van uw kind om gebruik te maken van deze korting.
  • Bent u als ouder bekend bij stichting leergeld? Dan kunt u alvast een ticket reserveren met de pasnummers van u en uw kind.

Hoe wordt Rhevak georganiseerd?

Rhevak wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers. De vrijwilligers doen vaak al 5, 10 en soms al meer dan 20 jaar mee en komen uit Rheden en omstreken. De inkomsten worden verkregen uit entreegeld, giften, sponsoren en subsidie.

Algemene voorwaarden Rhevak

Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Stichting Rhevak, hierna te noemen als “Rhevak”. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

(Opgesteld op 01-09-2015) 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.     Rhevak is een evenement georganiseerd door Stichting Rhevak.

2.     Rhevak vindt plaats op van maandag tot vrijdag in de vijfde week van de zomervakantie aan het grasveld naast de kanovijver in Rheden (Ijsselsingel 95, 6991ZR, Rheden)

3.     Rhevak kent een maximaal aantal deelnemer van 300 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

 

 

Artikel 2: Inschrijving

1.     Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door Rhevak bepaald.

2.     Rhevak bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt zal er een reservelijst worden opgesteld.

3.     Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dit dan bij bijzonderheden op het inschrijfformulier in

4.     Inschrijving voor Rhevak geschiedt via de website van Rhevak (www.rhevak.nl) of bij aanvang van Rhevak. De informatie dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

5.     De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de betaling door u voldaan is. Kosten zijn afhankelijk van de inschrijvingswijze.

6.     Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat Rhevak kan verifiëren of hun kind is ingeschreven als deelnemer.

 

Artikel 3: betalingsvoorwaarden

1.     Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer, ofwel via de website (www.rhevak.nl) ofwel contant bij aanvang van Rhevak.

2.     Indien het inschrijfbedrag niet volledig kan worden voldaan, vanwege organisatorische of persoonlijke redenen, kan een regeling met de penningmeester bepaald worden (onder andere in het geval van een Gelrepas)

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1.     Rhevak is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sieraden e.d. thuis te laten.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat ze bereikbaar zijn via de opgegeven contactinformatie in het geval van calamiteiten.

 

Artikel 5: Verzekeringen

1.     Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers.

 

Artikel 6: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

1.     Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door Rhevak of derden (o.a. pers), worden geplaatst op onze website.

2.     Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebookpagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook worden gebruikt bij andere sociale media (o.a. Instagram), in regionale media en op posters en flyers voor een aankomende Rhevak.

 

Artikel 7: Slotbepalingen

1.     In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van Rhevak te worden geraadpleegd.

2.     Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van Rhevak. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.

3.     Deelname aan Rhevak geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Rhevak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel gedurende Rhevak.

4.     Rhevak behoudt zich het recht Rhevak te annuleren. In dat geval worden gemaakte kosten voor de inschrijving geretourneerd, exclusief servicekosten.

5.     Rhevak behoudt zich het recht om deelneming die uitzonderlijk negatief, kwetsend gedrag vertonen jegens vrijwilligers en/of andere kinderen, weg te sturen van het terrein.

6.     Rhevak draagt zorg voor een veilige Rhevak en heeft daarvoor alle benodigde vergunningen.