Informatie

 • Rhevak is voor kinderen uit Rheden en omstreken van de basisschoolkinderen met de leeftijd 6 t/m 12 jaar oud. 
 • Rhevak 2024 vindt plaats vanaf maandag 5 augustus tot vrijdag 9 augustus. De kinderen zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur welkom op het veld. Op vrijdag zijn de kinderen van 9.00 uur tot 13.00 uur  en ’s avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur welkom op het veld. 
 • Rhevak is een kinderfeest, daarom zijn ouders zijn overdag niet aanwezig op het veld. Ouders betreden het veld alleen bij het brengen en halen van de kinderen, tenzij anders aangegeven of in overleg. De ouders zijn wel welkom op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur tijdens de Rhevakmarkt en op vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur tijdens de afsluiting.
 • Rhevak vindt plaats op het veld achter het scoutinggebouw van de Rhedense pioniers en naast de Kanovijver.
 • Een weekkaart kost €25,00 per kind en een dagticket kost €9,50. De tickets zijn zowel online als aan de deur te verkrijgen. Het is ook mogelijk om een ticket te reserveren, de betaling van een gereserveerd ticket dient voldaan te worden op maandagochtend. Dit kan zowel contact als met pin.
 • Rhevak is bereikbaar op het nummer 06-42881212. Het is mogelijk dat er even niemand op kan nemen. Wilt u in dat geval de voicemail inspreken met daarbij uw naam en telefoonnummer. Dan proberen wij u zo snel mogelijk terug te bellen. U krijgt iemand van de Rhevak leiding aan de telefoon.
 • Rhevak wordt georganiseerd door uitsluitend vrijwilligers. De intakeprocedure en huisregels voor de vrijwilligers worden uitgebreid beschreven onder het kopje ‘vrijwilligers’.
 • Voor aanvang van de Rhevakweek ontvangen alle deelnemers het ‘Rhevakboekje’. Hierin staat alle benodige informatie nogmaals benoemd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Rhevak is een evenement georganiseerd door Stichting Rhevak. 
 2. Rhevak vindt aan het grasveld naast de kanovijver in Rheden (adres IJsselsingel 95, 6991 ZR, Rheden).
 3. Rhevak kent een maximum aantal deelnemers van 300 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. 

 

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door Rhevak bepaald.
 2. Rhevak bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt zal er een reservelijst opgesteld worden. 
 3. Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dit dan bij bijzonderheden op het inschrijfformulier in. 
 4. Inschrijving voor Rhevak geschiedt via de website van rhevak (www.rhevak.nl) of bij de aanvang van Rhevak De informatie dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. 
 5. De inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de betaling door u voldaan is. Kosten zijn afhankelijk van inschrijvingswijze. 
 6. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat Rhevak kan verifiëren of hun kind is ingeschreven als deelnemer. 

 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer, ofwel via de website (www.rhevak.nl) ofwel bij de aanvang van Rhevak contant. 
 2. Indien het inschrijfbedrag niet volledig kan worden voldaan, vanwege organisatorische of persoonlijke redenen, kan een regeling met de penningmeester bepaald worden (onder andere in het geval van een Gelrepas).

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Rhevak is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden e.d. thuis te laten.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat ze bereikbaar zijn via de opgegeven contactinformatie in het geval van calamiteiten. 

 

Artikel 5: Verzekeringen

 1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers.

 

Artikel 6: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door Rhevak of derden (o.a. pers), worden geplaatst op onze website.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebook en Instagram pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt worden bij andere social media (oa. Twitter en Instagram), in de regionale media en op posters en flyers voor een aankomende Rhevak.

 

Artikel 7: Slotbepalingen

 1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van Rheval te worden geraadpleegd.
 2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van Rhevak. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
 3. Deelname aan Rhevak geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Rhevak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel gedurende Rhevak. 
 4. Rhevak behoudt zich het recht om Rhevak te annuleren. In dat geval worden gemaakte kosten voor de inschrijving geretourneerd, exclusief servicekosten. 
 5. Rhevak behoudt zich het recht om deelneming die uitzonderlijk, negatief, kwetsend gedrag vertonen jegens vrijwilligers en/of andere kinderen, weg te sturen van het terrein. 
 6. Rhevak draagt zorg voor een veilig Rhevak en heeft daarvoor alle benodigde vergunningen.